بایگانی مطالب مربوط به وزارت بهداشت

تقویم آزمون های وزارت بهداشت

تقویم آزمون های وزارت بهداشت

1513 بازدید pasokhadmin

تقویم آزمون های وزارت بهداشت سال ۱۳۹۷

همونطور که آزمون های وزارت علوم توسط سازمان سنجش برگزار میشه. آزمون های وزارت بهداشت هم توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور برگزار میشه. […]

MHLE

آزمون زبان MHLE

3502 بازدید pasokhadmin

آزمون MHLE (Ministry of Health Language Exam) هم یک آزمون شبیه به MSRT هست که وزارت بهداشت برگزار میکنه و ویژه رشته های علوم پزشکی هست. محتوا و سیستم نمره […]