معافیت کفالت بهزیستی

1511 بازدید pasokhadmin

معافیت کفالت بهزیستی

 

یکی از روشهایی که میتونید باهاش معافیت کفالت بگیرید ماده ۶ بهزیستی هست که اتفاقا شامل خیلی از افراد میشه اما از اون بی اطلاع هستند. شما با استفاده از این ماده میتونید کاملا معافیت دائم بگیرید. حالا این ماده چی میگه :

طبق ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگر یکی از والدین یا هر دو معلول باشند، یکی از فرزندان به طور کامل معاف میشه. همچنین اگر توی این خانواده حداقل دو نفر از فرزندان معلول هم باشند این اتفاق میافته. درضمن اگر یه نفر همسر معلول داشته باشه، تا زمانی که از همسرش مراقبت میکنه از سربازی معاف میشه.

دقت کنید که توی این قانون نوشته، یکی از فرزندان و حتما نباید تک فرزند پسر باشید.

حالا معلول به چه کسی میگن ؟

۱)تعریف معلول و روند درخواست برای قانون معافیت کفالت بهزیستی

معلول به کسی میگن که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، بطوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه اجتماعی و اقتصادی شود. معلولیت توی شش گروه اصلی زیر تقسیم میشه:

۱- معلولیت جسمی حرکتی

۲- معلولیت ذهنی

۳- معلولیت بینائی

۴- معلولیت شنوائی

۵- معلولیت گفتاری

۶- معلولیت بیماران روانی مزمن

این معلولیتها به ۴ سطح: خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید تقسیم بندی میشه. که تشخیص نوع اون به عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی مستقر در شهرستانهای سراسر کشور هست. این کمیسیون از افراد زیر تشکیل شده:

۱- یک نفر پزشک متخصص وزارت بهداشت.

۲- دو نفر پزشک متخصص سازمان بهزیستی.

۳- یک نفر پزشک متخصص سازمان نظام پزشکی کشور.

۴- مسئول توان بخشی بهزیستی شهرستان.

۵- یک نفر روانشناس.

۶- یک نفر کارشناس توانبخشی

اگر یکی نقص عضو داشته باشه باعث معافیت نمیشه بلکه باید به خاطر اون نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشه که اونم اکثرا سلیقه ای هست و توی کمیسیون تعیین میشه.

بعد از اینکه کمیسون طبق مدارک، مستندات و معاینات دقیق درجه معلولیت رو مشخص کرد، اونو به شورای پزشکی حوزه وظیفه عمومی ناجا میفرسته. اونجا باید تشخیص بدن که اون فرد نیاز به مراقبت داره و بالاخره فرد متقاضی معاف میشه یا نه. هر شهرستان برای خودش شورای پزشکی داره و تصمیم نهایی رو اونها میگیرند.

۲)معلولیت های مشمول قانون معافیت کفالت بهزیستی

طبق قانون معلولیت های زیر رو شورای پزشکی مشمول معافیت کفالت بهزیستی تشخیص میده:

الف) گروه اول: معلولین جسمی حرکتی

بخش‌۱: قطعی اندام‌:

(۱) قطع دو پا از زیر زانو و بالاتر.

(۲) قطع یک پا از بالاتر زانو.

(۳) قطع دو دست از آرنج و بالاتر.

(۴) کلیه قطع عضوهائی که از مواد فوق شدیدتر باشند.

بخش‌۲: دفورمیتی‌ها‌

الف) انحرافات ستون فقرات

(۱) اسکولیوز شدید و خیلی شدید غیراصلاحی (ساختاری).

(۲) کیفوز شدید و خیلی شدید غیر اصلاحی (ساختاری).

(۳) فیوژنهای شدید و خیلی‌شدید و وسیع ستون‌فقرات‌که منجر به‌عدم‌کارائی آن گردد.

ب) دفورمیتی‌های اندام‌:

(۱) تغییر شکلهای شدید و خیلی شدید و هر دو پا.

(۲) تغییر شکلهای شدید و خیلی شدید هر دو دست.

(۳) تغییر شکلهای شدید و خیلی شدید کامل یک اندام (فوقانی یا تحتاتی).

(۴) تغییر شکلهای شدیدتر از موارد مذکور.

بخش۳: شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها‌:

(۱) شکستگی‌های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارآئی هر دو پا گردد.

(۲) شکستگی‌های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارآئی هر دو دست گردد.

(۳) شکستگی‌های شدید و خیلی شدیدی که منجر به اختلال شدید در عملکرد ستوان فقرات گردد.

(۴) در رفتگی‌های شدید و خیلی شدید در اندام (فوقانی و یا تحتانی و توأم) که منجر به عدم کارآئی حداقل دو عضو گردد.

بخش‌۴: اختلالات عضلانی‌:

کلیه اختلالات و بیماریهای اکتسابی و غیراکتسابی که منجر به عدم کارائی حداقل یک اندام کامل (از اندام فوقانی و تحتانی) گردد.

بخش‌۵: اختلالات سیستم اعصاب مرکزی و محیطی: اختلال سیستم اعصاب مرکزی:

(۱) ضایعات مغزی.

(۲) اختلالات مخچه‌ای و پایه‌های مغزی.

(۳) ضایعه نخاعی:

(۱/۳) آنسفالیت.

(۲/۳) اختلالات اکستراپیر امیدال مزمن.

(۳/۳) هیدروسفالی.

(۴/۳) میکروسفالی.

(۵/۴) ماکروسفالی.

(۶/۴) انواع ضایعات عروقی مغزی.

(۷/۴) مولتی پپل اسکلروزیس (MS).

(۴/۴) انواع پلژیها (منوپلژی، همی پلژی، کوادری پلژی، پاراپلژی).

(۹/۴) انواع پارزیهای شدید و خیلی شدید (همی پارزی، کوادری پارزی، پاراپارزی).

(۱۰/۴) انواع پلی نوریتها.

(۱۱/۴) انواع اختلالات اعصاب محیطی.

(۱۲/۴) انواع نورو فیبرو ماتوزها.

(۱۳/۴) انواع تومورها.

تبصره‌: کلیه اختلالات فوق مشروط به اینکه حداقل کارآئی یک اندام را بطور کامل مختل نموده و موجب اختلال در عملکرد افراد شود به نحوی که به تشخیص کمیسیون پزشکی نیاز به مراقبت داشته باشد.

ب) گروه دوم: معلولیت ذهنی:

بخش اول: معلولین ذهنی با بهره هوشی زیر۵۵٫

بخش دوم: معلـولین ذهنـی با بهره‌هوشی بین ۷۵ـ ۵۵ که دارای معلولیتهـای ترکیبی دیگر بوده و یا دارای ناآرامی یا تشنج غیر قابل کنترل یا صرع باشد.

ج) گروه سوم: معلولیت بینائی:

بخش اول: اختلال در دید و چشم، دید کمتر از ۵%

بخش دوم: اختلال در میدان بینائی هر دو چشم، میدان بینائی کمتر از ۲۰٫

بخش سوم: نابینائی مطلق.

بخش چهارم: تخلیه هر دو چشم.

د) گروه چهارم: معلولیت شنوائی:

بخش۱: اختلال شنوائی هر دو گوش از ۵۶ دسی‌بل به بالا.

بخش۲: ناشنوائی مطلق.

هـ) گروه پنجم: معلولیت گفتاری:

 بخش۱: اختلال در گفتار، اختلال در تولید آوا و لکنت شدید.

بخش۲: زبان پریشی.

و) گروه ششم: معلولیت بیماران روانی مزمن:

کلیه بیماران‌روانی‌که به‌تشخیص‌کمیسیون‌پزشکی‌ مزمن‌شده و به‌درمان پاسخ نمی‌دهند.

گروه هفتم : افرادی که دارای چند معلولیتی باشند، معلولیت بارز آنان مدنظر قرار گرفته و در تعیین درصد معلولیت در یک گروه بالاتر قرار خواهندگرفت.

گروه هشتم: در مواردی‌که در این دستورالعمل به‌آن ‌اشاره مستقیم نشده‌است درصورتی‌که موجب عدم‌کارآئی حداقل یک اندام ‌کامل فوقانی و تحتانی ‌موجب اختلال‌ در عملکرد فرد گردد و به تشخیص‌ کمیسیون ‌پزشکی ‌نیاز به ‌مراقبت ‌داشته ‌باشند مشمول ‌این ‌دستورالعمل ‌قرار خواهد گرفت.

۳)نکات تکمیلی

یک نفر برای استفاده از معافیت کفالت بهزیستی باید از طرف پدر و در صورت نبود او، توسط مادر و در غیر این صورت توسط سازمان بهزیستی انتخاب و به سازمان وظیفه عمومی معرفی شود.

اگر همسر یه نفر بعد از ازدواج معلول شده باشه هم مهم نیست و با ارائه سند ازدواج دائمی و رسمی میتونه به کمیسیون و شورای پزشکی بره و معافیت بگیره . البته اگر زن معلول یا یکی از اقوامش بعدا بیان و بگن که همسر اون زن رهایش کرده، معافیت باطل میشه و باید اون فرد برای رفتن به سربازی اقدام کنه وگرنه غیبت میخوره

قانون معافیت کفالت بهزیستی فقط برای موقع اعزام هست و اگر یکی غیبت خورده باشه و بعدا شرایط معلولیت پیش بیاد مشمول این قانون نمیشه. البته توی یک سری شرایط خاص با آوردن عذر موجه ممکن هست که قبول کنند.

اگر کارهای اداری کسی طول بکشه و تاریخ اعزامش برسه، باید به خدمت اعزام بشه و در صورتی که شرایط معافیت کفالت بهزیستی نهایی شد، با هر میزان خدمت، از خدمت ترخیص میشه و کارت معافیت میگیره. الیته اگر هم دوست داشته باشه میتونه به خدمتش ادامه بده و کارت پایان خدمت بگیره که دیگه بعدا کسی براشون داستان درست نکنه. این بستگی داره که چقدر از خدمت گذشته باشه و این معافیت بیارزه یا نه.

مشاوره سربازی توسط پاسخدون